top of page

Voor wie?

Met de Brucker-Biofeedback therapie kan belangrijk succes bereikt worden bij patienten met hersen- en ruggenmergletsels. Zij lijden vaak onder motorische stoornissen zoals een matige rompcontrole, loopstoornissen, spasticiteit of een slechte coördinatie.  Het gaat dan om patienten met: 

 

  • hersenletsels ten gevolge van cerebro-vasculaire aandoeningen

  • hersenverlamming

  • hoofdletsels

  • ruggenmergletsels

  • ...

 

In het geval van hoofdletsels, hersenletsels of hersenverlamming kan de Brucker-Biofeedback methode alternatieve cellen aanleren de functies over te nemen van deze die beschadigd zijn.

 

Als het gaat om ruggenmergletsels leren we de hersenen andere neurale wegen te zoeken tussen de hersenen en de betrokken spier. 

 

bottom of page