top of page

 

Voordelen en specifieke kenmerken van BBFM® 

 

Door oppervlakte-EMG (elektromyografie) te gebruiken in combinatie met een zeer gevoelig apparaat en computerprogramma kunnen we extreem kleine signalen meten. De onmiddellijke  visuele en auditieve feedback helpt de patiënt om onmiddellijk een spiercommando aan te passen dat tot dan toe niet bewust controleerbaar was. Op deze manier zullen de neuromusculaire signalen geleidelijk toenemen. Elke patiënt krijgt zijn persoonlijke trainingsprogramma en  een-op-een sessies met de therapeut. 

Dr. Brucker was ook psycholoog en was overtuigd van het belang van de positieve bekrachtiging in het herstelproces. De psychologische benadering is een essentieel onderdeel van onze opleiding

Voordelen en specifieke kenmerken

1

Mogelijkheid om extreem zwakke signalen te meten

2

Visuele en auditieve feedback  stelt de hersenen in staat om te leren om preciezere signalen naar de spier te sturen

3

Opstellen van een individueel behandelplan

4

Psychological approach

bottom of page