top of page

Hoe werkt de methode

 

 

Biofeedback is een techniek uit de gedragsgeneeskunde en is gebaseerd op zogenaamde operante conditionering of leren volgens het principe van trial and error. Met behulp van de Brucker Biofeedback Methode® kunnen neuromusculaire signalen die normaal gesproken niet waarneembaar zijn, met behulp van sEMG op een computerscherm worden gevisualiseerd en door de patiënt worden aangepast. De hersenen registreren de informatie en verwerken deze derhalve bij de volgende poging. Met behulp van nauwkeurige en onmiddellijke feedback kunnen specifieke bewegingen worden beïnvloed om vrijwillige controle uit te oefenen, iets wat voorheen onmogelijk werd geacht.

®

electrode placement on leg

1. Er worden elektroden op de betreffende spier geplaatst

Brucker biofeedback Mehtod equipment

3. De signalen worden verwerkt door een specifiek computerprogramma

visual feedback during Brucker Biofeedback session

4. Die grafieken op het scherm produceert

sEMG biofeedback

5. De patiënt probeert te interageren en de grafieken te beïnvloeden met als doel het signaal te versterken

2. De neuromusculaire signalen worden gemeten  at spierplaats

 

De Brucker Biofeedback Methode   samengevat

 

De Brucker Biofeedback Methode® is een effectieve aanvulling op fysiotherapie, ergotherapie en andere gangbare therapievormen. Met behulp van de Brucker Biofeedback-methode® leren patiënten een betere vrijwillige controle over hun spieren te krijgen. Hierdoor worden verbeteringen gezien in bijvoorbeeld coördinatie, spasticiteit wordt verminderd en spieren kunnen effectiever getraind en dus versterkt worden. Dit resulteert in een betere spierfunctie.

Vooral bij spastische kinderen maakt een verbeterde vrijwillige motoriek het vaak mogelijk de verschillende "mijlpalen van ontwikkeling" te bereiken - zitten, opstaan en lopen. Dit betekent een veel betere levenskwaliteit. Niet te onderschatten is bovendien de golf van motivatie die patiënten ervaren als ze zien wat ze zelf kunnen bereiken op basis van hun eigen kracht.

®

De Brucker Biofeedback Methode ® 

Andere hersencellen leren de functie over te nemen van degene die beschadigd waren of er worden nieuwe neurale wegen gevonden die de letsels van het ruggenmerg  omzeilen...

Betere neuromusculaire connecties

Efficiëntere kinesitherapie

Meer functie , meer kracht

  • better control over  paralyzed/spastic muscles

  • an improved range of motion

  • more confidence and safety in sitting, standing and walking

  • less bone deformities

  • increased self-confidence

bottom of page